Fotky z galerie
Klubové ZV Vánovice, Blansko 2023
Klubový Trojboj 15.7-16.7.2023 Větřkovice
Valašský pohár 2023
ZV a ZVVZ 2022
ZV Blažovice 5.5.2018
ZVVZ Prace 4.5.2018
Honičské zkoušky Potštát 10.-11.11.2017
Zkoušky vloh Blažovice 6.-7.5.2017
Trojboj Sedlnice 15.-16.7.2017
Klubová výstava 10.6.2017

Postup při uchovnění psa 

majitel psa musí být členem MSKCHJgt a mít zaplacen členský příspěvek

po splnění podmínek chovnosti stanovených výborem klubu zašle majitel poradci chovu:
a) originál průkazu původu psa
b) kopii posudkového listu z klubové výstavy
c) kopie soudcovských tabulek ze zkoušek
d) 2 stejné barevné fotografie psa ve výstavním postoji - postava psa musí vyplňovat větší část fotografie - fotografie musí být zřetelná  poradce chovu zaregistruje psa ve své evidenci ("kandidát chovu") a originál průkazu původu zašle k registraci plemenné knize

plemenná kniha zařadí psa do chovu, toto zapíše do průkazu původu a zašle ho zpět majiteli psa

majitel psa je povinen hlásit poradci chovu i plemenné knize jakékoliv další změny u psa (zkoušky, výstavy, prodej, úhyn, ztrátu...)


Postup při uchovnění feny

majitel feny musí být členem MSKCHJgt a mít zaplacen členský příspěvek

po splnění podmínek chovnosti stanovených výborem klubu zašle majitel poradci chovu: 
a) originál průkazu původu feny
b) kopii posudkového listu z klubové výstavy
c) kopie soudcovských tabulek ze zkoušek
d) 2 stejné barevné fotografie psa ve výstavním postoji - postava feny musí vyplňovat větší část fotografie - fotografie musí být zřetelná

poradce chovu zaregistruje fenu ve své evidenci ("kandidát chovu") a originál průkazu původu zašle zpět majiteli, obvykle s doporučením ke krytí   po prvním vrhu plemenná kniha zařadí fenu do chovu, toto zapíše do průkazu původu a zašle ho zpět majiteli feny   majitel feny je povinen hlásit poradci chovu i plemenné knize jakékoliv další změny u feny (zkoušky, výstavy, prodej, úhyn, ztrátu...)