Fotky z galerie
ZV Blažovice 5.5.2018
ZVVZ Prace 4.5.2018
Honičské zkoušky Potštát 10.-11.11.2017
Zkoušky vloh Blažovice 6.-7.5.2017
Trojboj Sedlnice 15.-16.7.2017
Klubová výstava 10.6.2017
Klubová výstava 11.6.2016
Trojboj Zátor 13.-14.8.2016
ZV a ZVVZ Blažovice 7.-8.5.2016
Honičské zkoušky Potštát 5.-7.11.2015

Chovné podmínky - pSI

- věk minimálně 15 měsíců
- povinná klubová ZV – hlasitost na stopě nejméně známka 3,
- zkoušky z výkonu ZN+ZV+LZ nebo ZN+ZV+PZ nebo ZN+ZV+HZ nebo ZN+ZV+VP nebo ZN+ZV+VZ,
- povinná klubová zkouška k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře- z discipliny vyhánění zvěře z houštin nejméně známka 3
- povinná klubová individuální zkouška z norování nebo při kontaktních zkouškách v zahraniční jakýkoliv chvat nebo vyhnání
- výstavní ocenění výborná nebo velmi dobrá ve věku nejméně 12 měsíců na klubové výstavě MSKCHJgT, nebo klubové výstavě Českého a Slovenského klubu chovatelů jagdteriérů; chybějící zuby maximálně 2xM3
- absolvování chovného svodu
- nutnost genetického vyšetření luxace oční čočky s výsledkem negativní nebo přenašeč 

Chovné podmínky -  feny

- věk minimálně 15 měsíců
- povinná klubová ZV – hlasitost na stopě nejméně známka 3
- zkoušky z výkonu ZN+ZV+BZ nebo ZN+ZV+BZH nebo ZN+ZV+LZ nebo ZN+ZV+PZ nebo ZN+ZV+HZ nebo ZN+ZV+VZ nebo ZN+ZV+VP
- povinná klubová zkouška k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře- z discipliny vyhánění zvěře z houštin nejméně známka 3
- povinná klubová individuální zkouška z norování nebo při kontaktních zkouškách v zahraničí jakýkoliv chvat nebo vyhnání
- výstavní ocenění výborná nebo velmi dobrá ve věku minimálně 12 měsíců na klubové výstavě MSKCHJgT, nebo klubové výstavě Českého a Slovenského klubu chovatelů jagdteriérů; povolené chybějící zuby 2xM3
- absolvování chovného svodu.
- nutnost genetického vyšetření luxace oční čočky s výsledkem negativní nebo přenašeč 

Při sestavování chovného páru musí být vždy jeden z chovných jedinců plnochrupý.