Chovné podmínky - psa

- věk minimálně 15 měsíců
 

- povinná klubová ZV – hlasitost na stopě nejméně známka 3,
 

- zkoušky z výkonu ZN+ZV+LZ nebo ZN+ZV+PZ nebo
ZN+ZV+HZ nebo ZN+ZV+VP nebo ZN+ZV+VZ,
,

- povinná klubová zkouška k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře- z discipliny

vyhánění zvěře z houštin nejméně známka 3
 

- povinná klubová individuální zkouška z norování nebo při kontaktních zkouškách v zahraniční

jakýkoliv chvat nebo vyhnání

- výstavní ocenění výborná nebo velmi dobrá ve věku nejméně 12

měsíců na klubové výstavě MSKCHJgT, nebo klubové výstavě Českého a Slovenského klubu chovatelů

jagdteriérů; chybějící zuby maximálně 2xM3
 

- absolvování chovného svodu
 

- nutnost genetického vyšetření luxace oční čočky s výsledkem negativní nebo přenašeč

 

Chovné podmínky  -  feny

- věk minimálně 15 měsíců
 

- povinná klubová ZV – hlasitost na stopě nejméně známka 3
 

- zkoušky z výkonu ZN+ZV+BZ nebo ZN+ZV+BZH nebo
ZN+ZV+LZ nebo ZN+ZV+PZ nebo ZN+ZV+HZ nebo ZN+ZV+VZ nebo ZN+ZV+VP

- povinná klubová zkouška k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře- z discipliny

vyhánění zvěře z houštin nejméně známka 3
 

- povinná klubová individuální zkouška z norování nebo při kontaktních zkouškách

v zahraničí jakýkoliv chvat nebo vyhnání
 

- výstavní ocenění výborná nebo
velmi dobrá ve věku minimálně 12 měsíců na klubové výstavě MSKCHJgT, nebo klubové

výstavě Českého a Slovenského klubu chovatelů jagdteriérů; povolené chybějící zuby
2xM3

- absolvování chovného svodu.
 

- nutnost genetického vyšetření luxace oční čočky s výsledkem negativní nebo přenašeč

 

Při sestavování chovného páru musí být vždy jeden z chovných jedinců plnochrupý.